Politică de Confidențialitate

Politică de Confidențialitate

Cuprins

1.         Introducere 

2.         Alte Servicii

3.         Cine suntem noi?

4.         Cine sunteți dvs? 

5.         Angajamentul Nostru 

6.         Schimbări

7.         Întrebări și solicitări

8.         Informațiile Dvs.

8.1.      Ce fel de informații colectăm despre
tine? 

8.2.      De ce colectăm aceste informații? 

8.3.      Care este temeiul legal pentru
prelucrare? 

8.4.      Cât timp stocăm datele? 

8.5.      Cum partajăm informațiile dvs. cu
ceilalți? 

9.         Marketing 

9.1.      Ce fel de date colectăm pentru marketing? 

9.2.      Parteneri de marketing 

9.3.      Cum puteți renunța la marketing direct? 

10.       Care sunt drepturile dvs.? 

11.       Întrebări, solicitări și exercitarea
drepturilor 

Introducere

Vă mulțumim pentru interesul față de compania noastră și/sau
serviciile noastre. Când intrați într-o relație de orice fel cu noi, ne
încredințați informațiile dumneavoastră. Aceste informații prezentate în prezentul
document (denumit în continuare „Politică de confidențialitate”) sunt
importante. Vă recomandăm să le citiți cu atenție.

Scopul acestei Politici de confidențialitate este vă explice
ce date prelucrăm (colectăm, utilizăm, partajăm), de ce le prelucrăm, în ce
modalitate le prelucrăm, drepturile dvs. în temeiul GDPR și modalitatea în care
vă puteți exercita aceste drepturi. În colectarea acestor informații, noi
acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm
aceste informații.

Protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal
este foarte importantă pentru noi. Fiind pe deplin conștienți de faptul că
informațiile personale vă aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în
siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe
fără a vă informa în conformitate cu prevederile legale. Nu luăm decizii
exclusiv automate cu impact semnificativ asupra dvs.

Prin vizitarea site-ului, serviciilor noastre sau prin
interacțiunea cu noi prin orice mijloc și/sau prin intermediul oricărui canal
de comunicare (e-mail, telefon, rețele de socializare etc), sunteți de acord cu
această Politică de confidențialitate și consimțiți inclusiv la utilizarea
datelor dvs. în scopuri publicitare sau de marketing, așa cum am descris mai
jos în secțiunile dedicate Marketing-ului și Publicității. Dacă nu sunteți de
acord cu cele descrise în prezenta Politică de Confidențialitate, vă rugăm să
nu utilizați serviciile noastre.

Alte Servicii

Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile
și site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de
pe site-ul nostru. Acest lucru excedează controlului nostru. Vă încurajăm să
examinați Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație
înainte de a furniza date personale.

Cine suntem noi?

HR NOUVEAU SRL, cu sediul în Str. Liviu Rebreanu, Nr.35, Parter, Bl.M15, Sc.2, Ap. 23, Sector 3, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11655/2017, cod fiscal RO37921845, e-mail office@hrnouveau.ro, este responsabilă de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dvs. sau din alte surse.

Potrivit legislației, organizația noastră este operator de
date cu caracter personal. Pentru ca datele dvs. să fie prelucrate în
siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile și
adecvate, tehnice și organizatorice pentru a proteja informațiile dvs.
personale.

Cine sunteți dvs?

Potrivit legislației, dvs., persoana fizică beneficiară a serviciilor
noastre, reprezentantul ori persoana de contact a unei companii, vizitatorul
site-ului sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu compania noastră, sunteți
o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau
identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de
date și pentru a vă permite să vă exercitați cu ușurință, în orice moment,
drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita informații, accesați
Secțiunile 7, 10 și 11 din prezentul document. 

Angajamentul Nostru

Protecția informațiilor dvs. personale este foarte
importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm
legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter
personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de
GDPR și următoarele principii:

Legalitate, echitate și transparență

            Prelucrăm datele dvs. legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar dvs. sunteți informat corespunzător.

Controlul vă aparține

            În limitele legii, vă oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale  pe care le-ați împărtășit cu noi și de a vă exercita celelalte drepturi. Pentru mai multe informații, accesați Secțiunile 7, 10 și 11 din prezentul document. 

Integritatea datelor și limitarea scopului

            Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri  compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

Securitate

            Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să vă protejăm   cât mai bine informațiile personale. Cu toate acestea, rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

Schimbări

 Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment.

Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

Întrebări și solicitări

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la
prelucrarea datelor dvs sau doriți să vă exercitați drepturile legale în
legătură cu datele  pe care le deținem sau dacă aveți îngrijorări cu
privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne puteți
scrie la adresa de e-mail: office@hrnouveau.ro.

Informațiile Dvs.

Ce fel de informații colectăm despre dvs.?

Atunci când navigați pe site-ul nostru, când ne transmiteți o
solicitare pe e-mail sau ne contactați în orice alt scop și pe orice alt canal
de comunicare, ne puteți comunica următoarele date personale, pe care le
colectăm direct de la dvs sau din alte surse, cum ar fi:

 • Numele și prenumele
 • Vârsta
 • Adresa de e-mail
 • Numărul de telefon
 • Funcția pe care o aveți în cadrul companiei
 • Profesia
 • Locul de munca
 • Competente
 • Hobby-uri
 • Rezultate profesionale
 • Aspiratii profesionale si/sau personale
 • Abilitati de comunicare

Cele mai multe informații le colectăm direct de la dvs. (de
exemplu, prin completarea unui formular de pe site). Majoritatea informațiile
sunt cele descrise mai sus, dar pot exista situații în care colectăm date de la
terți (i.e. parteneri, platforme de publicitate), cum ar fi de exemplu,
informațiile privind achizițiile și interesele.

Pe lângă informațiile indicate mai sus, este posibil să colectăm și următoarele informații, în funcție de circumstanțe:

Modul în care interacționați cu site-ul/site-urile
nostru/noastre sau cu reclamele (de exemplu, informații despre cum și când ne
accesați site-ul sau ce dispozitiv folosiți pentru a accesa site-ul);

Informații furnizate atunci când completați formulare sau
chestionare;

Conținutul mesajelor trimise prin sisteme de mesagerie și
e-mail;

Interacțiunile dintre dvs. și noi pe rețelele de socializare
(de exemplu, aprecieri, distribuiri, comentarii);

Informații pe care le colectăm despre dvs. de la alte
companii din grup sau terțe care au obținut consimțământul dvs. sau au alt
drept legal de a partaja aceste informații cu noi (inclusiv parteneri/platforme
de publicare sau de publicitate și agregatori de date care au obținut dreptul
respectiv).

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte
tehnologii similare, precum:

-Adresa IP

-Navigatorul de internet

-Locația

-Paginile web pe care le accesați pe site-ul nostru

De ce colectăm aceste informații?

Colectăm informațiile cu caracter personal în următoarele
scopuri:

În vederea încheierii sau executării unui contract dintre dvs.
și noi;

Pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări și a vă
furniza serviciul de asistență clienți;

În scop de marketing, însă doar în situația în care avem
consimțământul dvs. prealabil sau când există o excepție legală de la obținerea
consimțământului;

Pentru a va recomanda programul adaptat nevoilor si aspiratiilor
dumneavoastra

Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile pe care le oferim;

Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;

Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;

Pentru a ne conforma legislației, ca de exemplu conformarea
cu legislația fiscală care ne obligă să păstrăm documentele contabile pe o
perioadă de 10 ani;

Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;

În scopuri analitice și de cercetare;

Pentru desfășurarea promoțiilor și a concursurilor;

Pentru a preveni infracțiunile, înșelăciunile sau fraudele;

Care este temeiul legal pentru prelucrare?

            Putem
utiliza următoarele temeiuri legale, în funcție de cazul concret:

Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal;

Cu toate acestea, rețineți că în situația în care sunteți
client al nostru, putem trimite mesaje promoționale (marketing direct) cu
privire la bunuri și servicii similare, fără a avea nevoie de consimțământ, în
temeiul art. 12 alin. (3) din Legea nr. 506/20014.

            Însă, în toate cazurile, vă puteți opune marketingului direct și/sau vă puteți retrage în  orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare  („unsubscribe”) din fiecare e-mail sau prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail office@hrnouveau.ro.

Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea
unui contract între dvs și noi;

Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre
legitime sau ale altei părți, cu excepția cazului în care prevalează interesele,
drepturile sau libertățile dvs.

În situația în care utilizăm interesul legitim, efectuăm o
analiză a interesului legitim (test de echilibrare) prin intermediul căreia
putem în balanță interesul nostru și interesele dvs. În situația în care prevalează
interesele noastre, vom utiliza interesul legitim. În situația în care
prevalează interesele dvs., nu vom utiliza interesul legitim, iar în măsura în
care nu reușim să identificăm un alt temei legal corect, nu vom efectua
respectiva activitate de prelucrare.

Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unor
obligații legale (ca de exemplu conformarea cu legislația fiscală care ne
obligă să păstrăm documentele contabile pe o perioadă de 10 ani sau furnizarea
anumitor informații organelor și instituțiilor publice abilitate);

În unele situații, prelucrarea poate fi necesară pentru a
proteja interesele vitale ale dvs. sau ale altei persoane fizice;

Rețineți faptul că obținerea consimțământului nu este
obligatorie, iar noi vom proceda    la obținerea
consimțământului din partea dvs. doar în situațiile în care nu reușit să       utilizăm un alt temei legal.

Cât timp stocăm datele?

Stocăm datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada
necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea
contractului sau ultima interacțiune cu noi.

După încetarea perioadei, datele cu caracter personal vor fi
distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime
pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau
statistică.

Reține faptul că în anumite situații expres reglementate,
stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

Cum partajăm informațiile dvs. cu ceilalți?

Putem dezvălui datele dvs., respectând legea aplicabilă,
partenerilor de afaceri sau altor terți. Depunem în permanență eforturi
rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate
de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel
încât datele dvs. să fie protejate. În aceste situații, ne vom asigura că orice
transfer este legitim, având la bază consimțământul dvs. sau alt temei juridic.

De exemplu, am putea furniza datele dvs. către alte
companii, precum furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate,
servicii juridice și alți terți cu care avem o relație contractuală. Acești
terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele dvs. să fie
prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm.

De asemenea, am putea partaja datele dvs. către parteneri de
afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.

Deși puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o
parte a afacerii, situație care va include transferul datelor dvs.

Putem transmite datele și altor părți având consimțământul
sau potrivit instrucțiunilor dvs, ca de exemplu, în situația în care exercitați
o cerere de portabilitate.  

Vom putea, de asemenea, furniza informațiile dvs. cu
caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte
organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca
urmare a unor cereri expres formulate.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dvs. nu
părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către
state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt
legitime, având la baza consimțământul tău explicit sau alt temei legal.

Marketing

În măsura în care am obținut consimțământul dvs. prealabil
sau sunteți deja un client al companiei, putem utiliza tehnologii de marketing
direct și publicitate targhetată, utilizând informațiile colectate despre dvs. cu
privire la interese, preferințe, achiziții, vârstă, locație etc. De exemplu, am
putea trimite e-mailuri, am putea afișa reclame în interiorul site-ului nostru
sau pe social media sau am putea plasa reclame pe site-uri terțe, în aplicații
sau pe alte dispozitive conectate la internet.

Ce fel de date colectăm pentru
marketing?

În vederea desfășurării activităților de marketing direct
sau publicitate targhetată, am putea utiliza următoarele informații:

Informații colectate prin intermediul modulelor cookie și a
altor tehnologii similare (locație, dispozitiv, navigator, vârstă etc);

Achizițiile dvs, modul în care ați interacționat cu bunurile
și serviciile noastre și feedback-ul primit din partea dvs;

Vârsta, țara, regiunea, sexul;

Alte informații obținute de la partenerii noștri terți de
marketing, informații pe care le-au obținut cu acordul dvs.

Parteneri de marketing

Partenerii noștri de marketing, precum Facebook, Google
și/sau alte agenții ne ajută să transmitem marketing către dvs. pe baza
informațiilor colectate de ei direct de la dvs și cu acordul dvs. În unele
cazuri, partajăm chiar noi informații pe care le-am colectat de la dvs. Ne
asigurăm, în toate cazurile, că aceste transferuri sunt legale așa cum am
explicat la punctul 8.5.

Partenerii noștri pot plasa reclame cu privire la serviciile
noastre, în funcție de datele colectate anterior de la dvs. (interese,
preferințe) pe alte site-uri și/sau servicii. De asemenea, partenerii noștri de
marketing pot utiliza informațiile colectate despre dvs. pentru a îmbunătăți
serviciile și/sau algoritmii (inclusiv algoritmii bazați pe  inteligența artificială).

Cum puteți renunța la marketing
direct?

Vă puteți opune marketingului direct și/sau vă puteți
retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de
dezabonare din fiecare e-mail 
(„unsubscribe” sau „dezabonare”) sau prin transmiterea unei cereri în
acest sens la adresa de e-mail office@hrnouveau.r.

Pentru a dezactiva publicitatea bazată pe interese, vă rugăm să consultați în acest sens Politica noastră privind utilizarea modulelor cookie.

Care sunt drepturile dvs.?

Drepturile dvs. conform Regulamentului GDPR sunt
următoarele:

Dreptul de retragere a consimțământului

Vă puteți retrage în orice moment consimțământul cu privire
la prelucrarea datelor dvs prin prin transmiterea unei cereri în acest sens la
adresa de e-mail office@hrnouveau.ro. Rețineți
însă că, în măsura în care am identificat un alt temei legal pentru prelucrarea
datelor dvs, vom continua să prelucrăm datele dvs. în baza acelui temei legal.
Noi avem posibilitatea legală să utilizăm unul sau mai multe temeiuri pentru
prelucrarea datelor dvs.

Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor
dvs

Dreptul de acces asupra datelor

Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că
se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz
afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de art.
15 alin. (1) din GDPR.

Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete

Aveți dreptul de a obține, din partea noastră, fără
întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte
care vă privesc.

Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)

În situațiile prevăzute la art.
17 din GDPR,
aveți dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu
caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării

În cazurile prevăzute la art.
18 din GDPR
, aveți dreptul de a solicita și obține restricționarea
prelucrării.

Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs.
către alt operator („dreptul la portabilitate”)

În cazurile prevăzute la art.
20 din GDPR
, aveți dreptul de a solicita și obține portabilitatea datelor.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

În cazurile prevăzute la art.
21 din GDPR
, aveți dreptul de a vă opune prelucării datelor.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv
pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau
cu efecte semnificative similare asupra asupra dvs.

Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor
și intereselor dvs.

Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de
Supraveghere

Vă rugăm să rețineți că:

Vă puteți retrage consimțământul pentru marketing direct în
orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms
sau alt mesaj electronic.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile, o puteți face prin
transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: office@hrnouveau.ro

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există
excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să
decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată,
vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom
respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor
de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa
justiției.

Vom încerca să răspundem solicitării în termen de o lună. Cu
toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect,
precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau
imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.

Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă
identificăm, iar dvs. nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să
vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

Întrebări, solicitări și exercitarea
drepturilor

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la
prelucrarea informațiilor dvs sau doriți să vă exercitați drepturile legale sau
aveți orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne puteți scrie
la adresa de e-mail office@hrnouveau.ro.

Copyright LegalUp.ro

TOP

HR NOUVEAU utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea si în activitatea curentă a HR NOUVEAU cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

Privacy Settings saved!
Setari permisiuni

Cookie-urile sunt folosite pe acest site pentru a oferi cea mai bună experiență de utilizator. Dacă continuați, presupunem că sunteți de acord să primiți cookie-uri de pe acest site.

Utilizam fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe website-ul nostru.

Utilizam fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe website-ul nostru.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Accept servicii